Ngày thứ 10 ùn ứ nông sản xuất khẩu tại cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn), Kim Thành (Lào Cai):

Mỗi ngày 500 xe tải lớn không thể thông quan

Xe chở nông sản tập kết chờ làm thủ tục thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn). Ảnh: KHƯƠNG LỰC
Xe chở nông sản tập kết chờ làm thủ tục thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn). Ảnh: KHƯƠNG LỰC
Xe chở nông sản tập kết chờ làm thủ tục thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn). Ảnh: KHƯƠNG LỰC
Lên top