Mỗi năm phấn đấu trồng 6.000ha rừng phòng hộ cây bản địa, quý, hiếm

Rừng phòng hộ tại Hà Tĩnh cần được khôi phục, bảo vệ. Ảnh: Trần Tuyên
Rừng phòng hộ tại Hà Tĩnh cần được khôi phục, bảo vệ. Ảnh: Trần Tuyên
Rừng phòng hộ tại Hà Tĩnh cần được khôi phục, bảo vệ. Ảnh: Trần Tuyên
Lên top