Mỗi năm khu vực doanh nghiệp thu hút thêm 6,1% lao động

Tư vấn sức khoẻ cho công nhân khu công nghiệp Bắc Thăng Long (Hà Nội): Ảnh: ĐT
Tư vấn sức khoẻ cho công nhân khu công nghiệp Bắc Thăng Long (Hà Nội): Ảnh: ĐT
Tư vấn sức khoẻ cho công nhân khu công nghiệp Bắc Thăng Long (Hà Nội): Ảnh: ĐT

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM