Mỗi năm cần gần 13 tỉ USD cho ngành điện: Tiền đâu để đầu tư?

Lên top