Mọi loại vaccine đều có giá trị bảo vệ nhất định, giúp phục hồi kinh tế

Tiêm vaccine COVID-19 nhiều lợi ích về phòng chống dịch và phát triển kinh tế. Ảnh: Chân Phúc
Tiêm vaccine COVID-19 nhiều lợi ích về phòng chống dịch và phát triển kinh tế. Ảnh: Chân Phúc
Tiêm vaccine COVID-19 nhiều lợi ích về phòng chống dịch và phát triển kinh tế. Ảnh: Chân Phúc
Lên top