Mời hơn 15.000 chủ tài khoản Facebook, Google kê khai thuế: Chỉ một số ít tự nguyện hợp tác!

Ngành thuế TPHCM vẫn còn nhiều gian nan trong việc thu thuế qua Facebook.
Ngành thuế TPHCM vẫn còn nhiều gian nan trong việc thu thuế qua Facebook.
Ngành thuế TPHCM vẫn còn nhiều gian nan trong việc thu thuế qua Facebook.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top