Môi giới bất động sản chật vật lo Tết mùa COVID-19

COVID-19 tái bùng phát khiến nhiều ngành nghề rơi vào tình cảnh khó chồng khó. Ảnh Minh Khôi.
COVID-19 tái bùng phát khiến nhiều ngành nghề rơi vào tình cảnh khó chồng khó. Ảnh Minh Khôi.
COVID-19 tái bùng phát khiến nhiều ngành nghề rơi vào tình cảnh khó chồng khó. Ảnh Minh Khôi.
Lên top