Mỗi con lợn nhập khẩu từ Thái Lan về ”cõng” bao nhiêu chi phí?

Lợn giống nhập khẩu từ Thái Lan về Việt Nam. Ảnh: Văn Giang
Lợn giống nhập khẩu từ Thái Lan về Việt Nam. Ảnh: Văn Giang
Lợn giống nhập khẩu từ Thái Lan về Việt Nam. Ảnh: Văn Giang
Lên top