Mobile Money được Thủ tướng đồng ý cho triển khai thí điểm trong 2 năm

Thủ tướng chính thức đồng ý triển khai thí điểm Mobile Money trong 2 năm. Ảnh TL
Thủ tướng chính thức đồng ý triển khai thí điểm Mobile Money trong 2 năm. Ảnh TL
Thủ tướng chính thức đồng ý triển khai thí điểm Mobile Money trong 2 năm. Ảnh TL
Lên top