Mobifone mua 95% cổ phần AVG: Mobifone còn nợ ông Phạm Nhật Vũ 450 tỉ đồng

Mobifone cho biết còn nợ cổ đông AVG 450 tỉ đồng. Ảnh: PV
Mobifone cho biết còn nợ cổ đông AVG 450 tỉ đồng. Ảnh: PV
Mobifone cho biết còn nợ cổ đông AVG 450 tỉ đồng. Ảnh: PV

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM