Mở tài khoản không cần trực tiếp đến ngân hàng: Triển khai thận trọng để tránh rủi ro

Giải pháp định danh khách hàng trực tuyến (eKYC) của FPT giúp thời gian xác minh khách hàng tại ngân hàng giảm tới 70%. Nguồn: FPT.AI
Giải pháp định danh khách hàng trực tuyến (eKYC) của FPT giúp thời gian xác minh khách hàng tại ngân hàng giảm tới 70%. Nguồn: FPT.AI
Giải pháp định danh khách hàng trực tuyến (eKYC) của FPT giúp thời gian xác minh khách hàng tại ngân hàng giảm tới 70%. Nguồn: FPT.AI
Lên top