Mở rộng tín dụng để khách hàng khôi phục sản xuất

Tiếp tục điều hành chính sách tín dụng, tháo gỡ khó khăn để khách hàng khôi phục sản xuất kinh doanh. Ảnh: Hải Nguyễn
Tiếp tục điều hành chính sách tín dụng, tháo gỡ khó khăn để khách hàng khôi phục sản xuất kinh doanh. Ảnh: Hải Nguyễn
Tiếp tục điều hành chính sách tín dụng, tháo gỡ khó khăn để khách hàng khôi phục sản xuất kinh doanh. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top