Mở rộng thị trường đưa kim ngạch xuất khẩu gỗ đạt 20 tỉ USD trong 5 năm tới

Thứ trưởng Thường trực Bộ NNPTNT Hà Công Tuấn nêu mục tiêu xuất khẩu gỗ đóng góp 20 tỉ USD vào kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản năm 2025. Ảnh: Giang Nguyễn
Thứ trưởng Thường trực Bộ NNPTNT Hà Công Tuấn nêu mục tiêu xuất khẩu gỗ đóng góp 20 tỉ USD vào kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản năm 2025. Ảnh: Giang Nguyễn
Thứ trưởng Thường trực Bộ NNPTNT Hà Công Tuấn nêu mục tiêu xuất khẩu gỗ đóng góp 20 tỉ USD vào kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản năm 2025. Ảnh: Giang Nguyễn
Lên top