Mở rộng thêm đường tiêu thụ cho sầu riêng Đắk Lắk trong thời điểm dịch

Người nông dân Tây Nguyên thu hoạch sầu riêng. Ảnh: P.T
Người nông dân Tây Nguyên thu hoạch sầu riêng. Ảnh: P.T
Người nông dân Tây Nguyên thu hoạch sầu riêng. Ảnh: P.T
Lên top