Mở rộng quốc lộ 32, “ước mơ” 4 làn xe sắp thành sự thật?