Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

“Mở rộng cửa” cho xuất khẩu gạo