Mở lại đường bay quốc tế: Tiểu thương chợ Bến Thành chờ tín hiệu khởi sắc

Tiểu thương chợ Bến Thành mong chờ tín hiệu khởi sắc. Ảnh: Ngọc Lê
Tiểu thương chợ Bến Thành mong chờ tín hiệu khởi sắc. Ảnh: Ngọc Lê
Tiểu thương chợ Bến Thành mong chờ tín hiệu khởi sắc. Ảnh: Ngọc Lê
Lên top