Mở lại cửa khẩu phụ, lối mở biên giới: Giải tỏa ùn ứ hàng hóa, đẩy mạnh xuất khẩu

Một góc bãi xe container chờ thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) - ảnh chụp ngày 15.5. Ảnh: CHÍ NGUYÊN
Một góc bãi xe container chờ thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) - ảnh chụp ngày 15.5. Ảnh: CHÍ NGUYÊN
Một góc bãi xe container chờ thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) - ảnh chụp ngày 15.5. Ảnh: CHÍ NGUYÊN
Lên top