Mở lại chợ khi 100% tiểu thương được tiêm vaccine: Có phù hợp với thực tế?

Lên top