Mở hướng mới cho nông sản nếu Trung Quốc tiếp tục đóng cửa khẩu

Hàng trăm xe chở thanh long bị ùn ứ tại cửa khẩu do Trung Quốc đang đóng cửa khẩu nghỉ Tết. Ảnh: Kh.L
Hàng trăm xe chở thanh long bị ùn ứ tại cửa khẩu do Trung Quốc đang đóng cửa khẩu nghỉ Tết. Ảnh: Kh.L
Hàng trăm xe chở thanh long bị ùn ứ tại cửa khẩu do Trung Quốc đang đóng cửa khẩu nghỉ Tết. Ảnh: Kh.L
Lên top