Mô hình nông thôn mới kiểu mẫu: Thu nhập người dân tăng 1,5-1,7 lần

Các sản phẩm OCOP trong xây dựng nông thôn mới góp phần nâng cao đời sống người dân. Ảnh: Vũ Long
Các sản phẩm OCOP trong xây dựng nông thôn mới góp phần nâng cao đời sống người dân. Ảnh: Vũ Long
Các sản phẩm OCOP trong xây dựng nông thôn mới góp phần nâng cao đời sống người dân. Ảnh: Vũ Long
Lên top