Mô hình "kinh tế không tiếp xúc" có giúp doanh nghiệp Việt Nam vượt khó?

TS Phạm Công Hiệp (bên trái) và TS Nguyễn Hoàng Thuận (bên phải) – đề xuất phát triển kinh tế không tiếp xúc ở Việt Nam để ứng phó một cách chiến lược với COVID-19. Ảnh: NVCC
TS Phạm Công Hiệp (bên trái) và TS Nguyễn Hoàng Thuận (bên phải) – đề xuất phát triển kinh tế không tiếp xúc ở Việt Nam để ứng phó một cách chiến lược với COVID-19. Ảnh: NVCC
TS Phạm Công Hiệp (bên trái) và TS Nguyễn Hoàng Thuận (bên phải) – đề xuất phát triển kinh tế không tiếp xúc ở Việt Nam để ứng phó một cách chiến lược với COVID-19. Ảnh: NVCC
Lên top