Mô hình khởi nghiệp độc đáo trên đất Tây Đô

Hàng nghìn con ếch đang đến kỳ xuất bán của anh Hồ Thanh Phong. Ảnh: TRƯỜNG SƠN
Hàng nghìn con ếch đang đến kỳ xuất bán của anh Hồ Thanh Phong. Ảnh: TRƯỜNG SƠN
Hàng nghìn con ếch đang đến kỳ xuất bán của anh Hồ Thanh Phong. Ảnh: TRƯỜNG SƠN
Lên top