Mô hình Hybrid: Làn gió mới của hàng không thế giới