Mô hình hợp tác xã phát triển bất chấp dịch COVID-19

Các chuyên gia kinh tế đánh giá hợp tác xã là mô hình tối ưu để kinh tế hộ gia đình phát triển. Ảnh: Vũ Long
Các chuyên gia kinh tế đánh giá hợp tác xã là mô hình tối ưu để kinh tế hộ gia đình phát triển. Ảnh: Vũ Long
Các chuyên gia kinh tế đánh giá hợp tác xã là mô hình tối ưu để kinh tế hộ gia đình phát triển. Ảnh: Vũ Long
Lên top