Mô hình "bếp chung", "bếp trên mây" trước dịch bệnh

Nhiều tuyến phố Hà Nội liên tục đặt biển cho thuê mặt bằng. Ảnh: Lan Nhi
Nhiều tuyến phố Hà Nội liên tục đặt biển cho thuê mặt bằng. Ảnh: Lan Nhi
Nhiều tuyến phố Hà Nội liên tục đặt biển cho thuê mặt bằng. Ảnh: Lan Nhi
Lên top