Mở hàng chục triệu ví điện tử, nhưng chỉ 4,2 triệu ví tiêu tiền…

Tài khoản ví điện tử được kích hoạt nhiều nhưng tỉ lệ kết nối tài khoản ngân hàng còn thấp (ảnh: PK).
Tài khoản ví điện tử được kích hoạt nhiều nhưng tỉ lệ kết nối tài khoản ngân hàng còn thấp (ảnh: PK).
Tài khoản ví điện tử được kích hoạt nhiều nhưng tỉ lệ kết nối tài khoản ngân hàng còn thấp (ảnh: PK).
Lên top