Mở "cửa sáng" cho xuất khẩu gạo cuối năm, dù dịch COVID-19 còn căng thẳng

Cần nhiều giải pháp hỗ trợ để xuất khẩu gạo tăng trưởng trở lại. Ảnh minh họa: PV
Cần nhiều giải pháp hỗ trợ để xuất khẩu gạo tăng trưởng trở lại. Ảnh minh họa: PV
Cần nhiều giải pháp hỗ trợ để xuất khẩu gạo tăng trưởng trở lại. Ảnh minh họa: PV
Lên top