Mở cửa sản xuất, các địa phương phải đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch

Các địa phương và doanh nghiệp chủ động trong mở cửa sản xuất, nhưng phải chịu trách nhiệm nếu để dịch bệnh diễn biến phức tạp. Ảnh minh họa: Vũ Long
Các địa phương và doanh nghiệp chủ động trong mở cửa sản xuất, nhưng phải chịu trách nhiệm nếu để dịch bệnh diễn biến phức tạp. Ảnh minh họa: Vũ Long
Các địa phương và doanh nghiệp chủ động trong mở cửa sản xuất, nhưng phải chịu trách nhiệm nếu để dịch bệnh diễn biến phức tạp. Ảnh minh họa: Vũ Long
Lên top