Mở cửa phục hồi sản xuất, doanh nghiệp vẫn còn nhiều nỗi lo

Chi phí tính trên đầu người lao động để kiểm soát lây nhiễm khi phục hồi lại sản xuất là một khoản không hề nhỏ với doanh nghiệp. Ảnh: Quang Dũng
Chi phí tính trên đầu người lao động để kiểm soát lây nhiễm khi phục hồi lại sản xuất là một khoản không hề nhỏ với doanh nghiệp. Ảnh: Quang Dũng
Chi phí tính trên đầu người lao động để kiểm soát lây nhiễm khi phục hồi lại sản xuất là một khoản không hề nhỏ với doanh nghiệp. Ảnh: Quang Dũng
Lên top