Mở cửa kinh tế trở lại, Chính phủ nên bảo lãnh vay vốn để cứu doanh nghiệp

Theo chuyên gia kinh tế, ngoài những giải pháp như giãn thuế, giảm thuế, nên thực hiện tiếp các giải pháp quan trọng như hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp. Ảnh: Cường Ngô
Theo chuyên gia kinh tế, ngoài những giải pháp như giãn thuế, giảm thuế, nên thực hiện tiếp các giải pháp quan trọng như hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp. Ảnh: Cường Ngô
Theo chuyên gia kinh tế, ngoài những giải pháp như giãn thuế, giảm thuế, nên thực hiện tiếp các giải pháp quan trọng như hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp. Ảnh: Cường Ngô
Lên top