Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

“Mở cửa, đồng hành” cùng nhà đầu tư

Sơn Dương - Vũng Áng, trọng điểm thu hút đầu tư của Hà Tĩnh.

Ảnh: VIỆT HƯƠNG
Sơn Dương - Vũng Áng, trọng điểm thu hút đầu tư của Hà Tĩnh. Ảnh: VIỆT HƯƠNG
Sơn Dương - Vũng Áng, trọng điểm thu hút đầu tư của Hà Tĩnh. Ảnh: VIỆT HƯƠNG
Lên top