Mở cánh cửa mới để thịt lợn Việt Nam "bay" ra thế giới

Lễ Ký kết biên bản ghi nhớ chương trình hợp tác-chuỗi liên kết sản xuất thịt lợn xuất khẩu sáng 20.10 tại Hà Nội giữa các DN Việt Nam và nước ngoài. Ảnh: Kh.V
Lễ Ký kết biên bản ghi nhớ chương trình hợp tác-chuỗi liên kết sản xuất thịt lợn xuất khẩu sáng 20.10 tại Hà Nội giữa các DN Việt Nam và nước ngoài. Ảnh: Kh.V
Lễ Ký kết biên bản ghi nhớ chương trình hợp tác-chuỗi liên kết sản xuất thịt lợn xuất khẩu sáng 20.10 tại Hà Nội giữa các DN Việt Nam và nước ngoài. Ảnh: Kh.V

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top