MINISO ghi nhãn phụ “đối phó”, không có tem hợp quy: Xử phạt thế nào?

Một trong những sản phẩm không có nhãn phụ tiếng Việt hiện đang được bày bán tại MINISO. (Ảnh: L.L)
Một trong những sản phẩm không có nhãn phụ tiếng Việt hiện đang được bày bán tại MINISO. (Ảnh: L.L)