Minh bạch hoạt động vận tải, không thể trì hoãn lắp camera

Lắp camera trên xe kinh doanh vận tải khách. Ảnh: Hải Nguyễn
Lắp camera trên xe kinh doanh vận tải khách. Ảnh: Hải Nguyễn
Lắp camera trên xe kinh doanh vận tải khách. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top