Miền Trung ứng phó với dịch lở mồm long móng đang lan rộng

Dịch lở mồm long móng đã bùng phát tại Hà Tĩnh hồi tháng 3.2019, gây thiệt hại nặng  nề cho ngành chăn nuôi địa phương. Ảnh: Minh Lý.
Dịch lở mồm long móng đã bùng phát tại Hà Tĩnh hồi tháng 3.2019, gây thiệt hại nặng nề cho ngành chăn nuôi địa phương. Ảnh: Minh Lý.
Dịch lở mồm long móng đã bùng phát tại Hà Tĩnh hồi tháng 3.2019, gây thiệt hại nặng nề cho ngành chăn nuôi địa phương. Ảnh: Minh Lý.
Lên top