Miền Trung: Hoá đơn tiền điện lại tăng do nắng nóng và dịch bệnh

Công nhân Điện lực Liên Chiểu (Đà Nẵng) hỗ trợ khách hàng L.Đ.A - đường Phan Văn Trường, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu xử lý điểm chạm chập làm sản lượng điện tiêu thụ từ 15kWh/ngày lên 60 - 65 kWh/ngày, tăng gấp 3 lần mức sử dụng bình thường. Ảnh: Ngọc Thạch
Công nhân Điện lực Liên Chiểu (Đà Nẵng) hỗ trợ khách hàng L.Đ.A - đường Phan Văn Trường, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu xử lý điểm chạm chập làm sản lượng điện tiêu thụ từ 15kWh/ngày lên 60 - 65 kWh/ngày, tăng gấp 3 lần mức sử dụng bình thường. Ảnh: Ngọc Thạch
Công nhân Điện lực Liên Chiểu (Đà Nẵng) hỗ trợ khách hàng L.Đ.A - đường Phan Văn Trường, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu xử lý điểm chạm chập làm sản lượng điện tiêu thụ từ 15kWh/ngày lên 60 - 65 kWh/ngày, tăng gấp 3 lần mức sử dụng bình thường. Ảnh: Ngọc Thạch
Lên top