Miền Trung: Hàng nghìn tấn rau ế ẩm, đành để mặc trên ruộng

Bắp cải giá 1.000 đồng/kg, nông dân Nghệ An để mặc tại ruộng không thu hoạch. 
Ảnh: Trần Tuyên
Bắp cải giá 1.000 đồng/kg, nông dân Nghệ An để mặc tại ruộng không thu hoạch. Ảnh: Trần Tuyên
Bắp cải giá 1.000 đồng/kg, nông dân Nghệ An để mặc tại ruộng không thu hoạch. Ảnh: Trần Tuyên
Lên top