Miền Trung – Tây Nguyên: Chờ ngày nắng lên!

Đà Nẵng là thành phố trung tâm, là hạt nhân kết nối chuỗi đô thị duyên hải Miền Trung
Đà Nẵng là thành phố trung tâm, là hạt nhân kết nối chuỗi đô thị duyên hải Miền Trung
Đà Nẵng là thành phố trung tâm, là hạt nhân kết nối chuỗi đô thị duyên hải Miền Trung
Lên top