Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Miễn kiểm dịch trứng gia cầm liệu có an toàn?