Miền Bắc đủ năng lực cung ứng nông sản để chống dịch

Các tỉnh phía Bắc hoàn toàn đủ năng lực để tự cung ứng lương thực, thực phẩm, nông sản để chống dịch COVID-19. Ảnh: Tiến Văn
Các tỉnh phía Bắc hoàn toàn đủ năng lực để tự cung ứng lương thực, thực phẩm, nông sản để chống dịch COVID-19. Ảnh: Tiến Văn
Các tỉnh phía Bắc hoàn toàn đủ năng lực để tự cung ứng lương thực, thực phẩm, nông sản để chống dịch COVID-19. Ảnh: Tiến Văn
Lên top