MB ký kết hợp tác chiến lược với Hệ thống trung tâm tiêm chủng VNVC

MB sẽ cung cấp các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt cho các dịch vụ của VNVC trên đa kênh. Nguồn: MB
MB sẽ cung cấp các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt cho các dịch vụ của VNVC trên đa kênh. Nguồn: MB
MB sẽ cung cấp các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt cho các dịch vụ của VNVC trên đa kênh. Nguồn: MB
Lên top