MB Group ủng hộ 30 tỉ đồng vào Quỹ vaccine phòng COVID - 19

Ông Lưu Trung Thái – Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc MB đại diện MB Group trao tặng số tiền 30 tỉ đồng cho UB MTTQVN. Ảnh: MB
Ông Lưu Trung Thái – Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc MB đại diện MB Group trao tặng số tiền 30 tỉ đồng cho UB MTTQVN. Ảnh: MB
Ông Lưu Trung Thái – Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc MB đại diện MB Group trao tặng số tiền 30 tỉ đồng cho UB MTTQVN. Ảnh: MB
Lên top