MB góp thêm 60 tỉ đồng phòng, chống dịch COVID-19

MB tham gia Đoàn công tác của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, hỗ trợ UBND TP.Hà Nội, trao tặng 20 tỉ đồng góp phần cùng Thủ đô trong công tác phòng, chống, đẩy lùi dịch bệnh. Ảnh: MB
MB tham gia Đoàn công tác của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, hỗ trợ UBND TP.Hà Nội, trao tặng 20 tỉ đồng góp phần cùng Thủ đô trong công tác phòng, chống, đẩy lùi dịch bệnh. Ảnh: MB
MB tham gia Đoàn công tác của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, hỗ trợ UBND TP.Hà Nội, trao tặng 20 tỉ đồng góp phần cùng Thủ đô trong công tác phòng, chống, đẩy lùi dịch bệnh. Ảnh: MB
Lên top