MB đồng hành cùng PVPower thu xếp vốn cho dự án điện khí đầu tiên tại VN

Lễ ký thư chỉ định Techcombank và MB là tổ hợp ngân hàng đầu mối thu xếp cho dự án Nhà máy điện khí Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4. Ảnh: MB
Lễ ký thư chỉ định Techcombank và MB là tổ hợp ngân hàng đầu mối thu xếp cho dự án Nhà máy điện khí Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4. Ảnh: MB
Lễ ký thư chỉ định Techcombank và MB là tổ hợp ngân hàng đầu mối thu xếp cho dự án Nhà máy điện khí Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4. Ảnh: MB
Lên top