MB Bank đặt mục tiêu lợi nhuận lùi 10%, chốt chia cổ tức 15%

Đại hội cổ đông của MB Bank diễn ra vào sáng 24.6. Ảnh: TD
Đại hội cổ đông của MB Bank diễn ra vào sáng 24.6. Ảnh: TD
Đại hội cổ đông của MB Bank diễn ra vào sáng 24.6. Ảnh: TD
Lên top