Máy bay Boeing, siêu xe vô chủ được đấu giá tại Việt Nam