Mavin đạt giải thưởng Asian Feed Miller Sustainability Award 2019

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Mavin (người cầm cúp) - nhận vinh danh và chúc mừng từ Ban Tổ chức. Ảnh: MAVIN.
Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Mavin (người cầm cúp) - nhận vinh danh và chúc mừng từ Ban Tổ chức. Ảnh: MAVIN.
Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Mavin (người cầm cúp) - nhận vinh danh và chúc mừng từ Ban Tổ chức. Ảnh: MAVIN.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top