Mấu chốt để VNG thắng vụ kiện đòi TikTok bồi thường 221,5 tỉ đồng

Ứng dụng TikTok bị VNG khởi kiện. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Ứng dụng TikTok bị VNG khởi kiện. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Ứng dụng TikTok bị VNG khởi kiện. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Lên top