Mất dữ liệu là mất tiền, và còn hơn cả mất tiền

Tháng 1.2021, TikTok được các phương tiện truyền thông quốc tế đề cập cho là thu thập dữ liệu cá nhân người dùng. Ảnh: The Verifier.
Tháng 1.2021, TikTok được các phương tiện truyền thông quốc tế đề cập cho là thu thập dữ liệu cá nhân người dùng. Ảnh: The Verifier.
Tháng 1.2021, TikTok được các phương tiện truyền thông quốc tế đề cập cho là thu thập dữ liệu cá nhân người dùng. Ảnh: The Verifier.
Lên top